OOGMETING

Goed en comfortabel zicht is belangrijk. Ons doel is om iedereen zo prettig mogelijk te laten kijken. De eerste stap hierin is de oogmeting.

Waar kijken wij naar tijdens een oogmeting:

  • Het gezichtsvermogen. Dit wordt aangegeven met een visus getal. ??
  • De scherpte van zien, door het nakijken van de sterktes.
  • Sferische meting. Wat is de fout van het lensje dat in uw oog zit.
  • Cilindrische meting. Een sterkteafwijking door het niet mooi bol zijn van het oog.
  • Indien nodig doen wij ook een meting voor het opsporen van richtingsafwijkingen.

Eerst wordt ieder oog individueel gemeten. Daarna volgt een binoculaire meting, het gaat tenslotte om de samenwerking tussen de beide ogen.

Mocht er aanleiding toe zijn dan doen wij nog wat aanvullende testen zoals het meten van de oogdruk of het bekijken van het hoornvlies en de ooglens met een spleetlamp. Mochten wij hierbij iets afwijkends ontdekken dan geven wij een doorverwijzing naar de oogarts mee.